Tập huấn cổng thông tin điện tử

Hiệu Trưởng và Thông tin dữ liệu đi tập huấn Cổng Thông Tin Điện Tử tại Phòng GD&ĐT Thị Xã Tân Uyên

TẬP HUẤN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 • Thông báo: theo kế hoạch 2081/UBND TX Tân Uyên 2016 đến 2020

. Quản lý hồ sơ trên cổng thông tin điện tử.

. Họp trực tuyến.

. Các trường phải có trang Web.

 • Nội dung:
   • Mỗi trường phân công 1 cán bộ phụ trách đầu mối liên hệ với PGD và cung cấp thông lên trang web.
   • Chiệu trách nhiệm về thông tin cung cấp trên cổng TTĐT.
   • Căn cứ quy chế của Phòng trường phải xây dựng quy chế của Trường.
   • Tài liệu tham khảo trên trang web: https://edu.viettel.vn/pgdtanuyenbdg

Điện thoại liên hệ khi khó khăn: 0989.995.000. – Lê Hồng Anh.

Bài viết liên quan